DNA Provtagning och lagring

Varför ska vi lagra DNA?

Mer och mer forskning görs för att bestämma platsen (loci) för specifika sjukdomar. Och därmed blir det mer och mer viktigt att utföra DNA-tester på våra husdjur. Men vad gör du när du vill testa ett husdjur som redan har gått bort? Eller en som har omplacerats och där de nya ägarna inte samarbetar med dig och hjälper dig att få DNA från katten? Svaret är: ta DNA-prover från dina djur medan de fortfarande bor hos dig.

Du kan inte bara ta DNA från de vuxna utan också från de avkommor du har fött upp innan de lämnar ditt hem. På så sätt kan du alltid testa alla dessa djur senare.

Nackdelen är att djurets identitet inte kan verifieras om du testar DNA från ett sådant prov. Men du kan göra detta för din egen kunskaps skull, så att du kan spåra ursprunget till en viss sjukdom och du kan anpassa ditt avelsprogram därefter.

Hur länge kan DNA lagras?

När du tar ett DNA-prov på föreskrivet sätt kan det lagras i många år. Det rätta sättet att lagra DNA är att ta ett prov som inte har förorenats av annat DNA-material än det djur du vill ta ett prov på. Provet förvaras bäst vid rumstemperatur, på en torr plats. (Se nedan för ytterligare instruktioner.) Och om du behöver skicka det till ett laboratorium för DNA-analys kan du skicka det med vanlig post.

Varning: Ett DNA-prov blir värdelöst om det börjar mögla, eller om det behandlas med material som kan påverka DNA, som t.ex. desinfektionsmedel.

Behöver jag blodprov för att utföra ett DNA-test på mina djur?

Du behöver inte alltid blod för att utföra ett DNA-test. DNA extraheras från cellkärnan. Dessa celler kan vara från olika typer av vävnader, såsom blod, kindceller, sperma eller hårrötter.

Att ta blodprover från ditt djur kan vara stressande eftersom du måste åka till veterinären och blodprov måste tas från djuret. Katter har ofta fler problem med att åka till veterinären än hundar, även om det också finns katter som inte är ett dugg imponerade av veterinären.
När det gäller ett hårprov måste du rycka päls och se till att rötterna förljer med. Detta kan vara en svår teknik om du har ett djur med mycket fluffigt hår som lätt flyger iväg. För hästar är hårdragning en teknik som ofta används för DNA-testning. håret från svansen eller manen passar mycket bra för denna typ av DNA-insamling.
Att samla sperma från ett djur är inte alltid lätt, beroende på vilken djurart du arbetar med. För katter används det t.ex. inte som en källa för ett DNA-prov eftersom det är svårt att samla sperma från katter. För hundar eller flera andra arter kan sperma användas som ett rikligt DNA. Uppenbarligen skulle du fortfarande behöva en annan teknik för att samla in DNA från dina honor.

Svabb-pinnen är ett mindre invasivt sätt att samla in DNA och kindcellerna är precis samma för en DNA-analys som alla andra typer av celler. Så om det inte finns ett specifikt behov av ett blodprov, kan du använda en munpinne.

Hur du samlar in DNA genom att använda kind-svabb:

 1. Det är bäst att beställa applikatorer med steril bomullsspets antingen på Internet eller från din apotek. Men om detta inte är möjligt kan du också använda vanliga bomullstops. Se till att du inte rör vid bomullsspetsen med händerna. Om bakterier från dina händer överförs till pinnen kan bakterierna förstöra ditt DNA-prov.
 2. Börja med ett djur och avsluta proceduren helt innan du fortsätter med nästa.
 3. Vänta minst 15 minuter - om ditt husdjur nyligen har ätit - innan du samlar provet. Direkt efter att ett djur har ätit kan det fortfarande finnas spår av mat i munnen som kan vara en energikälla för bakterier.
  Och om du tar prover från kattungar som ännu diar kan du förorena dess DNA med moderns DNA om det fortfarande finns spår av mjölk i munnen. Men även vuxna som nyligen har ätit kan ha främmande DNA i munnen. Så det är viktigt av flera skäl att vänta tillräckligt länge efter en måltid innan du tar DNA-provet.
 4. Öppna förpackningshylsans ände på motsatt sida av bomullsspetsen. Rör inte bomullsspetsen med fingrarna! Du kommer att förorena provet om du tar med bakterier (eller ditt eget DNA) på bomullsspetsen.
 5. Håll bomullsspetsen in handen halvvägs ner på skaftet som på en penna när du ska skriva.
 6. Håll ditt husdjur vid nacken med den andra handen och placera bomullsspetsen mellan kinden och tandköttet. Vrid bomullsspetsen flera gånger för att få provet.
 7. Låt bomullstoppen lufttorka i 30 sekunder. Blås inte på den! Genom att blåsa på bomullsspetsen kan du blåsa små delar av din egen saliv på bomullsspetsen, och igen kan du förorena provet.
 8. Lägg tillbaka bomullsspetsen i förpackningshylsan och försegla hylsan med tejp eller häftklammer. Tätningen ska inte vara lufttät! En våt bomullsspets i en lufttät hylsa kan odla bakterier och förstöra provet.
 9. Ta minst 5 prover per husdjur. Samla alla bomullstips som används för ett husdjur i ett kuvert, märkt med ditt husdjurs fullständiga namn och datumet då du tog provet.
  Om du provar ett mycket ungt djur som kanske inte har ett namn ännu, anteckna åtminstone föräldrarnas namn och andra egenskaper (färg, kön eller andra detaljer som kan hjälpa dig senare att komma ihåg vars DNA det är) på etikett eller kuvert. År efter att du har tagit provet kan det bli förrvirrande gällande vems DNA som finns i kuvertet om informationen på förpackningen inte är tillräcklig.
 10. Svabbarna kan förvaras i rumstemperatur

Av: Lies Klösters

Advertisements