Testa för PRA

Diagnos av PRA görs normalt med oftalmoskopisk undersökning.

Detta kräver utvidgning av pupillen genom applicering av ögondroppar. PRA kan diagnostiseras genom oftalmoskopiska förändringar:

  • ökad reflektionsförmåga (glänsande) av fundus (insidan av ögats baksida överlagrad av näthinnan)
  • minskning av diametern och förgreningsmönstret i näthinnans blodkärl
  • krympning av det optiska nervhuvudet (nerven som förbinder näthinnan med hjärnan)

Det finns nu också ett DNA test för rdAc-mutationen (orsakar den vanligaste PRA).

Man vet också att en katt med dubbel uppsättning av denna recessiva gen (rdAc) kommer att utveckla PRA, även om det inte finns några tecken vid en oftalmoskopisk undersökning.

Advertisements