Diagram för nedärvningen av PRA

Aby & somali

Följande rekommendationer utarbetades för abyssinierna och somalierna.

PRA är en autosomal recessiv sjukdom. Eftersom det finns ett DNA-test tillgängligt kan både drabbade och bärare diagnostiseras. DNA-testet kommer att identifiera rdAc-genmutationen som är känd för att orsaka PRA. Därför är det viktigt att fortsätta med oftalmoskopisk undersökning för tidig upptäckt av nya mutationer.

Aby & Somaliringen rekommenderar följande rutiner:

 • Endast katter med känd rdAc-status ska användas för avel.
 • Bärare kan användas för avel men kan bara paras med katter som är normala med avseende på rdAc-mutationen.
 • Berörda katter (med båda rdAc-generna defekta) ska inte användas för avel.
 • Alla katter som används för avel ska genomgå oftalmoskopisk undersökning en gång före två års ålder och helst två gånger under sin livstid, sista gången inte innan 7 år.
 • Sällskapskatter bör helst genomgå en oftalmoskopisk undersökning minst en gång under sin livstid.

Siames och relaterade raser

Följande rekommendationer utarbetades för siameser och relaterade raser (siameser, orientaliskt KH & LH, balineser, seychellis KH & LH, Peterbald).

PRA är en autosomal recessiv sjukdom. Eftersom det nu finns ett DNA-test tillgängligt kan både drabbade och bärare diagnostiseras. DNA-testet kommer att identifiera den muterade rdAc-genen (känd för att orsaka den vanligaste sorten av PRA).

PawPeds arbetsgrupp för hälsoprogrammet mot PRA i siameser och relaterade raser rekommenderar följande:

 • Endast katter med känd rdAc-status ska användas för avel.
 • Bärare kan användas för avel men kan bara paras med katter som är normala med avseende på rdAc-mutationen.
 • Berörda katter (med båda rdAc-generna defekta) ska inte användas för avel.
 • Alla köpare av kattungar som är bärare och kattungar med okänd status från kombinationer där båda föräldrarna inte är negativa bör informeras om sjukdomen, det faktum att en förälder är bärare och riskerna med att använda kattungen för avel. Heterozygota bärare kommer aldrig att få några symtom, så man kan tro att det är irrelevant information för en sällskapsköpare. Men eftersom det inte är ovanligt att sällskapsköpare senare kommer på idén att ha en kull från sin katt, och de kanske sedan går vidare utan att kontakta kattens uppfödare, är det viktigt att också sällskapköpare förstår sjukdomens natur. och situationen som gäller för deras kattunge.

Ocicat

Följande rekommendationer utarbetades för Ocicat.

PRA är en autosomal recessiv sjukdom. Det finns nu ett DNA-test tillgängligt som gör det möjligt att diagnostisera både katt och bärare. DNA-testet identifierar rdAc-genmutationen som är känd för att orsaka PRA.

Oci Cat Club rekommenderar följande rutiner:

 • Endast katter med känd rdAc-status ska användas för avel.
 • Bärare kan användas för avel men kan bara paras med katter som är normala med avseende på rdAc-mutationen.
 • Berörda katter (med båda rdAc-generna defekta) ska inte användas för avel.

Hjälp!

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta kontaktpersoner för hälsoprogrammet!

Advertisements