Progressive Retinal Atrofi (PRA)

Progressiv retinalatrofi, eller PRA som det ofta kallas, är en ärftlig ögonsjukdom. Det nedärvs enkelt autosomal recessivt hos de flesta raser. PRA har är känt hos människor, hos de flesta renrasiga hundar samt vissa kattraser.

PRA är en sjukdom i näthinnan, en vävnad som ligger inne i ögat. Näthinnan innehåller specialiserade celler som kallas fotoreceptorer. Dessa absorberar ljuset som fokuseras på dem av ögonlinsen och omvandlar ljuset till elektriska nervsignaler. Nervsignalerna skickas av optisk nerv till hjärnan där de uppfattas som syn. I PRA hos Abyssinier och Somali degenererar fotoreceptorerna gradvis.

Tidigt i sjukdomen försämras nattsynen eftersom katten kommer att få ökade problem med att anpassa synen till mörkerseende. Senare i processen misslyckas också dagtidssynen. När näthinnan degenererar blir den tunnare och ljuset kommer att reflekteras starkt (hyperreflektion). Samtidigt blir pupillerna alltmer utvidgade, i ett fåfängsförsök att samla mer ljus och orsaka en märkbar "glans" i ögonen. Linsen kan bli grumlig eller ogenomskinlig, vilket kan resultera i en grå starr. Total blindhet uppträder vanligtvis vid cirka 4-5 år men kan fördröjas i flera år.

Berörda katter kommer att anpassa sig till sitt handikapp så länge deras miljö förblir konstant och de inte ställs inför situationer som kräver en utmärkt syn.

Diagnos av PRA görs normalt med en oftalmoskopisk undersökning. Detta kräver utvidgning av pupillen genom applicering av ögondroppar. PRA kan diagnostiseras genom oftalmoskopiska förändringar: ökad reflektionsförmåga (glänsande) av fundus (insidan av ögats baksida, överlagrad av näthinnan); minskning av diametern och förgreningsmönstret i näthinnans blodkärl; och krympning av det optiska nervhuvudet (nerven som förbinder näthinnan med hjärnan).

Eftersom det nu finns ett DNA-test för rdAc-mutationen (som orsakar den vanligaste PRA), vet man också att en katt med dubbel uppsättning av denna recessiva gen (rdAc) kommer att utveckla PRA, även om det inte finns några tecken vid en oftalmoskopisk undersökning .

Klubbar som för närvarande deltar i hälsoprogrammet:

logoABYSOM

logoSOgruppen

logoOCC

Advertisements