I dagsläget är det oklart hur stor risk det är att en katt som är homozygot för PK-anlaget att blir sjuk. Det är känt att det finns katter som blir verkligt blir sjuka av det, men också att det finns katter går igenom hela sitt liv utan några problem alls.

Advertisements