Höftledsröntgen - Information kattägaren

Prata med din veterinär om syftet med ditt besök; Om din veterinär inte har nödvändig utrustning kan han hänvisa dig till en kollega som har.

Ålder?

Röntgenbilder tas av kattens höfter tidigast vid 10 månaders ålder för att få ett officiellt resultat. Du kan naturligtvis också testa yngre katter (mellan 6 och 10 månader; yngre än 6 månader kanske inte ger ett tillförlitligt resultat) men resultatet  blir då preliminärt.

Sedering?

Det är inte obligatoriskt att sedera katten, men ett milt lugnande medel (injektion) kan ges för att få katten att ligga still och sträckt ut för att få en bra bild av höfterna. Om katten är lugn och lätt att hantera kan en bra bild uppnås utan att använda lugnande medel. De flesta katter gillar inte ljudet som kameran gör och det är just då som många katter inte vill ligga stilla. Kattens milda sedering påverkar inte HD-testresultaten negativt. Katten bör emellertid inte sederas kraftigt, eftersom detta kan ha en liten effekter på resultatet av utvärderingen.

Innan du åker till veterinären för att röntga din katts höfter måste du fylla i delen "Att fyllas i av ägaren" på formuläret och underteckna det. Avgiften för utvärdering av röntgenbilder ska nå PawPeds konto strax efter att du har fått testet gjort. Ange tydligt att du betalar för "HD-utvärdering" och skriv kattens namn. En påminnelse skickas till kattägaren ifall betalning inte har mottagits när röntgenbilder anländer till registret.

Du måste ha följande med dig vid veterinärbesöket:

 • Det korrekta formuläret för HD-test (noggrant ifyllt och signerat), ladda ner det här!
  Mycket viktigt så att veterinären vet vart formuläret och röntgenplåten skall skickas.
  Om du vill ha en extra röntgenbild för dina eget bruk, vänligen be veterinären om en extra, eftersom de skickade röntgenbilderna förvaras i arkivet för hälsoprogrammet för framtida referens.

 • VIKTIGT: Om din katt inte id-märkts med chip eller tatuering, måste du göra detta under besöket eller få det gjort innan. 
  Höftledsbilden måste vara märkt med antingen chip-numret eller tatuerings-numret och veterinären måste verifiera kattens identitet. Detta är nödvändigt för att resultatet skall kunna registreras i det offentliga registret.

 • Bevis på kattens identitet (en del länder har officiella pass, vaccinationsböcker, som konfirmerar id-märkingen eller tatueringen).

 

Vad händer sen?:

 • Veterinären skickar röntgenbilden tillsammans med originalformuläret till veterinär Elisabeth Ball. Hennes adress anges tydligt på originalformuläret.

 • Elisabeth Ball kommer att utvärdera röntgenbilden, utvärdering sker ungefär varannan vecka.

 • Resultatet skickas till dig via e-post, PawPeds visar då "Result registered but not public yet", resultaten kommer att bli offentliga efter 60 dagar.
  Anledningen till detta är att ge ägare tid att berätta om eventuella dåliga resultat för dem som kan behöva veta, så att ingen ska behöva få reda på det via webbsidan.

 • VIKTIGT! Glöm inte att betala för utvärderingen!

Prislista inklusive porto:

Bankavgifter är ej inkluderade i ovanstående priser. Ägaren skall svara för alla sådana avgifter, alltså även eventuella kostnader för mottagaren. Kontakta vår Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. innan betalning om din bank inte kan lämna klart besked om att alla avgifter täcks av dig. Betalning skickas till:

Inom Sverige: bankgiro 200-1816.

Utvärdering av katt med originalblanketten för hälsoprogrammet

150 SEK/cat

Betalningspåminnelse

20 SEK/cat

Allt eventuellt överskott från inbetalningar kommer att användas för utbildning och forskning med fokus på hälsan hos våra katter.

En pdf-kopia av originalblanketten med resultatet kommer att skickas till kattens ägare så snart registratorn emottar de utvärderade röntgenplåtarna och originablanketterna ifrån. Elisabeth Ball och när betalningen har nått kassören. Hälsoprogammet behåller röntgenplåtarna för framtida forskning.

Utdrag från HD-registret, tillsammans med andra hälsoresultat, kan laddas ner på sidan:Nedladdning av Hälsodata.

Betala via PayPal

Du kan också betala för din HD-bedöming via PayPal. Eftersom PayPal tar betalt för att föra över pengar, måste du betala 160 SEK för katten. Betala till PawPeds's PayPal konto:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viktigt! Det är viktigt att du skriver namnet (namnen) på katten (katterna) och ägarens namn och epost-adress i noteringsfältet för din betalning!

Hjälp!

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig till någon av kontaktpersonerna för hälsoprogrammet!

 

Höftledsröntgen - Information till veterinären

Vi samarbetar med veterinär- och röntgenexperten Elisabeth Ball som utvärderar alla höftröntgenbilder på hälsoprogrammets vägnar. Vi tror att det är mycket viktigt att dessa röntgenbilder utvärderas endast av en person för att få en så konsekvent utvärdering som möjligt. Nedan hittar du kort information om hur katten ska röntgas samt hur man fyller i och använder originalformuläret för Höftledsröntgen. Kattägare med andra raser än Maine Coon är välkomna att använda samma formulär.

Checklista

 • VIKTIGT: Observera att katten skall identifieras  med mikrochip eller tatuering och du bör verifiera att detta är korrekt.
 • ID-numret skall finnas med på röntgenbilden.
 • Det är också väldigt viktigt att vår originalblankett används: En del av originalblanketten fylls i av kattens ägare och den andra av veterinären.
 • Ägaren skall ha skrivit under  att tillstånd ges till att skicka in resultaten till det publika registret innan röntgen utförs.
  Vi behöver tillräckliga bidrag för att utvärdera den korrekta frekvensen av HD i raserna för att se effekten av testning på senare generationer.
 • Du hittar adressen till Elisabeth Ball dit röntgenbilderna måste skickas på detta formulär.

Rekommendationer

 • Vi rekommenderar att katten inte ges ett lugnande medel (injektion) eftersom det kan ha mindre effekter på resultatet av utvärderingen.
  Om det är nödvändigt rekommenderas emellertid ett milt lugnande medel (injektion) före röntgenbilden för att underlätta placeringen av katten. Katten bör dock inte vara tungt sederad.

 • Samma rutiner bör användas som för att röntga en hunds höfter. Bäckenet och knälederna ska ses på röntgenbilderna.
  Benen ska ligga parallella och knäleden ska ligga i rak linje med lårbenet. Benen ska inte roteras inåt eller utåt.

 • Bilderna ska sparas i DICOM-format och de ska *inte* komprimeras. Du kan skicka dem antingen på CD eller USB. Det går för närvarande inte att skicka bilderna för utvärdering med epost.

 

Utvärderingen på den använda skalan är samma som för höftledsröntgen på hund, men på grund av att den anatomiska bilden är annorlunda för katter används inte den vanliga ”Norbergs vinkel”. Detta innebär att vi inte använder den vanliga skalan, ABCD. Istället använder vi “normal”, “1”, “2” och “3”.

NOTERA: Röntgenbilderna tillsammans med originalformuläret som fyllts i och undertecknats, ska sedan skickas in av veterinären till följande adress för utvärdering:

Universitetsdjursjukhuset UDS
Att: Elisabeth Ball
Box 7040
SE-750 07 Uppsala
Sweden

Om du vill bli informerad om resultaten kan kattägaren förse dig med kopior av utvärderingsresultaten.