Rekommendationer för tester och avel på maine Coon

Bedömningsprotokollet enligt detta system är:

  • Normal: Bra höfter, inga avvikelser
  • Gränsfall: inte helt perfekt struktur, men inte uttalad dysplastisk (togs bort i juli 2013)
  • Grad 1: den mildaste formen av dysplasi
  • Grad 2: måttligt påverkade höfter
  • Grad 3: allvarligt drabbade höfter

Vi har uppmanats av genetiker att inte göra ett för smalt urval av avelsbeståndet i början av hälsoprogrammet. Det vore inte klokt att utesluta katter med HD helt från avel. Därför rekommenderar vi idag att katter med testresultatet "Grad 1" på skalan som används i hälsoprogrammet inte automatiskt utesluts från avel utan endast ska paras med katter utan tecken på HD = "Normal".

Feline Hip Dysplasia är ett ärftligt drag som involverar flera genpar. Två katter utan tecken på HD tillsammans kan producera avkommor som utvecklar HD. Två katter med HD kan också producera kattungar som inte utvecklar HD. Därför bör varje generation av ett avelsbestånd testas för HD för att minska risken för att utveckla HD.

Advertisements