Hypertrofisk Kardiomyopati (HCM)

Hypertrofisk kardiomyopati är en genetisk sjukdom som drabbar katter, hundar, grisar och människor. Hur den nedärvs genom generationerna är ännu inte klargjort. Sedan 1970-talet är det känt att HCM är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt, blodpropp och plötslig död hos katter. En större studie har gjorts på Maine Coon-katter i USA som indikerar att HCM hos dessa katter verkar nedärvas en ensam dominerande gen. Denna genetiska variant är ännu associerad med en öka risk för katten att utveckla HCM, men är idag mer ansedd att vara en genetisk riskfaktor för sjukdomen, snarare än orsaken. Nu vet vi också att sjukdomen orsakas av flertalert olika mutationer.

HCM kännetecknas av en onormal tjocklek på hjärtmuskeln, främst på höjden av hjärtans vänstra sida. På grund av förtjockningen av hjärtmuskeln blir hjärtat mindre elastiskt, vilket gör att hjärtat får svårare att  fylla sig. En andra konsekvens är att det finns mindre utrymme kvar för blodet i vänster kammare, vilket gör att en mindre mängd blod än normalt pumpas runt vid varje hjärtslag. Den tjocka hjärtmuskeln kan skapa turbulens i blodet eller läckage i klaffarna. Detta kan då orsaka blåsljud eller onormala hjärtljud, vilka kan höras av en veterinär med stetoskop.

Vissa katter med HCM kan få vätska i eller runt lungorna, vilket kan leda till andningssvårigheter. Medan andra kanske inte visar några tecken alls, utan faller bara plötsligt  ihop döda, oftast på grund av en plötslig mycket allvarlig rytmstörning. Vissa katter utvecklar blodproppar som kan orsaka förlamning av bakbenen.

HCM är inte en medfödd defekt, utan en sjukdom som utvecklas mycket långsamt. Katter som har HCM visar ofta inga tecken före sex månaders ålder, och det kan ta flera år innan du kan få en diagnos på HCM. Därför måste du ha en specialist som utför ett ultraljud vid flera tillfällen.

Den Svenska Maine Coon-klubben har utarbetat ett HCM-hälsoprogram som startade den 1 januari 2004. Sedan juni 2010 administreras detta hälsoprogram av PawPeds. Samtliga raser är välkomna att gå med och delta i programmet.

EjHCM  HCM
 Ett friskt hjärta   Ett hjärta med diagnostiserad HCM


Finns det något botemedel?

Tyvärr kan HCM inte botas, men drabbade katter kan behandlas med medicinering. Beroende på symptomen hos katten och hjärtats status, kommer diuretika, beta-receptorantagonister och / eller ACE-hämmare att kunna användas.

 

Feline Cardiomyopathy Consortium (FCC)

Forskningsgruppen för veterinärmedicin och genetik har bildat ett globalt samarbeteskonsortium för att undersöka kardiomyopatier hos huskatter och tamkattraser. En mängd olika kattraser över hela världen har oro för en ökad förekomst av hjärtsjukdomar, särskilt hypertrofisk (HCM) och restriktiv kardiomyopati (RCM). Detta konsortium har bildats för att gynna forskarsamhället direkt genom att identifiera genetiska faktorer som påverkar kattkardiomyopatier. Huvudsyftet med konsortiet är att belysa de genetiska mutationer som är direkt orsakande och eller öka risken för att utveckla katthjärtsjukdom, med målet att utrota och eller övervaka mutationerna inom kattpopulationerna via genetisk testning och kliniska utvärderingar.

Konsortiet kommer att ta hänsyn till samtliga raser och kattpopulationer som har indikationer på ökad förekomst av kardiomyopatier, och dela data, klinisk diagnos, signalament och stamtavla, samt DNA-prover. Den nyligen släppta Illumina Infinium Feline 60K-serien är ett värdefullt verktyg för genetiska studier av komplexa sjukdomar. Via konsortiet bör tillräcklig stora prov-samlingar kunna samlas in, genom den globala samarbetsinsatsen för att ta itu med de olika kardiomyopatierna i de olika kattraserna och populationerna.

Rasfokusgrupper inom konsortiet, inklusive genetiker och veterinärkardiologer, kommer att leda specifika hjärtsjukdomsprojekt för specifika raser. Andra samarbetspartners kommer att stödja forskningen i varje grupp när det är lämpligt och tillhandahålla ytterligare data och DNA-prover när de finns tillgängliga. Konsortiets mål är att utveckla större, riktade och samarbetsprojekt för genetiska studier av kattkardiomyopatier, istället för mindre, konkurrenskraftiga projekt som kanske inte lyckas på grund av bristen på kraft i de genetiska analyserna. Ett samarbetsarbete bör förbättra samarbetet inom kattgenetik och veterinärsamhällen och stödja sammanslagning och delning av resurser och finansieringskällor.

Forskare, veterinärer, kattuppfödare, kattregister och klubbar samt kattägare är välkomna att kontakta vilken medlem som helst i konsortiet för att delta. Konsortiet kommer att hjälpa till med identifiering av kliniker för att stödja den kliniska diagnosen via ultraljud och hur man kan ge stamtavla och DNA-prover till forskargrupperna.

Nuvarande raser med hög fokus inkluderar (alla raser välkomna):

 1. Maine Coon
 2. Helig Birma
 3. Sibirisk Katt
 4. Sphynx
 5. Ragdoll
 6. Norsk Skogkatt
 7. Brittiskt Korthår
 8. Perser
 9. Bengal
 10. Siames
 11. Andra Raser

Karaktärisering av hjärtstatus

För detta projekt är det viktigt att katter diagnostiseras som normala eller har HCM. Det mest effektiva sättet att undersöka hjärtstatus hos en levande katt är att undersöka det med ultraljud. Detta är en helt icke-invasiv teknik där det rörliga hjärtat visualiseras på en skärm. Granskaren kan använda den här bilden för att studera hjärtat anatomi, hur hjärtat rör sig och mäta hjärtats dimensioner. Lugnande behövs vanligtvis inte för att utföra denna undersökning, endast mycket mild återhållsamhet behövs för att hålla katten liggande på sida på ett bord.

DNA-test

Denna typ av genetisk analys som ska användas i dessa studier kräver ett blodprov. Detta blodprov samlas på samma sätt som alla andra blodprover genom att föra in en fin nål i en ven och några milliliter blod (4 ml) samlas in i ett blodrör innehållande ett antikoagulerande medel (EDTA). Provtagningen görs vanligtvis av en utbildad djurvårdare och innebär endast minimal återhållsamhet medan blodet samlas in. Förfarandet innebär minimalt obehag för katten.

Information om stamtavlan

Förutom hjärthälsostatus är det viktigt att projektet har information om kattens identitet och stamtavla.

Delta!

Om du är intresserad av att delta, kan någon av nedan kontaktas.

 

FCC Sammarbetare:

 Researcher/Clinician  University  E-mail
Paolo Ferrari Clinica Veterinaria Orobica, Bergamo Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Jens Häggström Swedish University of Agricultural Sci. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Boyd Jones Massey University Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mark D. Kittleson University of California, Davis Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Maria Longeri University of Milan Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Virginia Luis-Fuentes Royal Veterinary College London Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Richard Malik Sydney University Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kate Meurs North Carolina State University Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Francesco Porciello Università degli Studi di Perugia Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Gerhard Wess University of Munich Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Researcher/Geneticist University E-mail
Marie Abitbol National Veterinary School at Alfort Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Corinne Cherbonnel Genindexe Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tim Gruffydd-Jones Bristol University Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tosso Leeb University of Bern Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 Hannes Lohi University of Helsinki Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 Leslie A. Lyons University of Missouri  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 Anne Thomas Antagene Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Klubbar som förnärvarande deltar i detta hälsoprogram:

Logga MCO Katten final   logoSIB  logoNFO
logoBirka logoSRC logoBiS
logoRagdollklubben logoRAG3 logoMCO Finland2 
logoBEN 1 logoBRIrasrad logoSIBno 
logoRexFi logoSpexus logoMCOring
Brittsallskapet logga logo CRXFI   

 

Advertisements