DNA Test för HCM - (uppdaterad i April 2007) 

Sedan förra året (2006) finns ett gentest tillgängligt för att identifiera katter med en specifik genetisk mutation i Myosin Binding Protein C 3 (MyBPC 3) genen, också kallad HCM1. Denna mutation har visat sig kunna associeras med HCM i en koloni av Maine Coon-katter. Det är nu klart att denna mutation också är associerad med en ökad risk för klinisk HCM i den allmänna Maine Coon-kattpopulationen. Det är för närvarande inte känt exakt hur ökad denna risk är. Framtida framtida studier krävs för att få mer exakta riskuppskattningar.

Det bör noteras att det finns många olika genetiska mutationer hos människor med samma sjukdom som kan orsaka denna sjukdom. Förmodligen är situationen liknande hos katter. I den tillgängliga statistiken har ungefär hälften av Maine Coon-katterna, som har diagnostiserats med HCM genom ekokardiografi eller obduktion, HCM1-mutationen. Uppenbarligen har återstående hälften HCM av andra orsaker, förmodligen andra mutationer.

Detta betyder att frånvaron av mutationen hos en katt INTE betyder att den aldrig kommer att utveckla HCM. Det betyder att den inte har den enda för närvarande kända mutationen som kan orsaka sjukdomen hos katten. I framtiden kan ytterligare mutationer identifieras som också kan testas. Katter som är positiva för testet utvecklar inte nödvändigtvis signifikant hjärtsjukdom och dör av sjukdomen. Vissa katter kommer att utveckla en mycket mild form av sjukdomen och kommer att leva ganska bekvämt, och vissa kan till och med aldrig utveckla några tecken på sjukdomen. Det är för närvarande inte känt vad som får en katt med mutationen att utveckla HCM tidigt, medan en annan katt utvecklar en mycket mildare och senare form, eller inga tecken alls på någon hjärtsjukdom. Förhoppningsvis kommer fler att bli kända om detta i framtiden.

Hur testar jag min katt?

Om du vill DNA-testa din katt(er) för MyBPC 3-mutationen, kan du testa antingen med ett blodprov eller med en svabb.
Det finns många, många laboratorier men i länken Labb här i menyn kan du hitta ett urval av labb bara för att få en ledtråd.
Läs noga i instruktionerna från det laboratorium du väljer så att du får det gjort korrekt.