Testa för GSD IV

För att undvika att få drabbade kattungar och för att så småningom eliminera GBE1-mutationen från Norsk Skogkatt, måste vi DNA-testa alla avelkatter. Genom DNA-test kan vi också hitta de friska bärarna som kan föra sjukdomen vidare till sina avkommor om de paras med en annan bärare.

Naturligtvis behöver en katt testas endast en gång i livet och du behöver inte testa ättlingar från friska (homozygot normala) föräldrar om du är säker på stamtavlan.

Hur testar jag min katt?

Du kan göra ett enkelt DNA-test med en kindsvabb.
Det finns många, många laboratorier men i länken Labb här i menyn kan du hitta ett urval laboratorier bara för att få en hint om vilka som finns.
Läs noga i instruktionerna från det laboratorium du väljer så att du får det gjort korrekt.

Hur gör jag för att få resultatet publicerat på PawPeds?

Genindexe har en blankett som du kan fylla i om du vill att de ska skicka en kopia direkt till det offentliga registret eller inte. Detta gör att vi kan få lite mer tillförlitlig statistik (läs mer om varför pålitlig statistik är viktig). Den svenska rasklubben Skogkattslingan har också ett avtal med Laboklin med en speciell blankett och pris, där du också kan gå med på att labbet skickar en kopia av resultatet till registratorn för hälsoprogrammet.
De andra laboratorierna har, såvitt vi vet, inte det här alternativet. Du måste skicka in en kopia av resultatet till registraren själv.

Resultatet av testet som laboratoriet skickat till registratorn kommer att offentliggöras tidigast cirka 60 dagar efter det att ägaren fick det. Anledningen till denna försening är att ge ägaren tid att informera kattungeköpare och andra personer med relaterade katter om resultatet innan de får informationen från andra parter som sett det i den offentliga databasen.

För att få kattens resultat registrerat i hälsoprogrammet måste du skicka in en kopia av resultatet till registratorn. Du hittar kontaktinformationen i kontaktlänken i menyn.
Du kan också klicka här

 

Hjälp!

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta kontaktpersonerna för hälsoprogrammet!

Advertisements