Rekommendationer

  • Homozygota katter ska inte användas i avel. Emellertid dör dessa katter i allmänhet innan de blir könsmogna och utgör därför inget problem när det gäller selektionen eftersom de automatiskt försvinner från reproduktionen.
  • Heterozygota bärare kan användas i avel, men de bör då endast paras med partners som inte bär mutationen, vilket bevisas genom DNA-test. Kattungar från en sådan kull bör testas innan de säljs som framtida avelkatter. Helst bör endast homozygot negativa kattungar användas i vidare avel, men undantag kan göras så länge som köparen av kattungen är väl medveten om problemet och kommer att fortsätta följa dessa rekommendationer.
  • Alla köpare av kattungar som är bärare och kattungar med okänd status från kombinationer där båda föräldrarna inte är negativa bör informeras om sjukdomen, det faktum att en förälder är bärare och riskerna med att använda kattungen för avel. Heterozygota bärare kommer aldrig att få några symtom, så man kan lätt tänka att det är irrelevant information för en sällskapsköpare. Men eftersom det inte är ovanligt att sällskapsköparen senare får idén att ta en kull på sin katt, och de kanske sedan går vidare utan att kontakta kattens uppfödare, är det viktigt att även sällskapsköpare förstår sjukdomens natur och situationen gällande kattungen.
  • Målet bör vara att ha eliminerat samtliga bärare från aveln 2015.

Advertisements