Glycogen Storage Disease Type IV (GSD IV)

GSD IV (Glycogen Storage Disease Type IV) är en ärftlig sjukdom som påverkar glukosmetabolismen. Denna ärftliga brist är känd hos människor, hästar och katter, men bland katter har den bara upptäckts hos Norsk Skogkatt.

Kliniska symptom

De mest drabbade kattungarna är dödfödda eller dör strax efter födseln, förmodligen på grund av hypoglykemi (att de inte kan producera tillräckligt med glukos "energi") under födelseprocessen och de första timmarna i livet. I mycket sällsynta fall kan drabbade kattungar utvecklas "normalt" fram till 4-5 månaders ålder, de kan få lite intermittent feber (feber som stiger och faller) med skakningar och ataxi (brist på kontroll av rörelserna), tillväxten stannar och sjukdomen leder successivt till neuromuskulär degeneration, till allvarlig muskelsvaghet, sammandragningar, atrofi och oförmåga att använda sina ben (särskilt bakbenen), att äta, rengöra sig, till hjärtsvikt eller koma och slutligen till döden före 15 månaders ålder . Men kattungen har förhoppningsvis redan avlivats innan den åldern med tanke på det fruktansvärda lidandet.

Mutation och nedärvning

Genen ansvarig för sjukdomen, har identifierats av Dr. John Fyfe i USA, som också utvecklade ett gentest för mutationen hos Norska Skogkatter 1996. I Europa har detta test varit tillgängligt sedan 2007. Den inrapporterade sjukdomsförekomsten är cirka 15% i USA, medan statistik i Europa efter att ha testat cirka 2300 katter under ett år visar 12% bärare.

GSD IV ärvs som ett enkelt autosomalt recessivt drag, vilket innebär att båda föräldrarna måste vara bärare av den muterade genen för att producera drabbade avkommor.

Hälsoprogram

PawPeds har i samarbete med två rasklubbar och andra intresserade parter utarbetat ett hälsoprogram mot GSD IV,  som startade den 22 oktober 2008. Alla rasklubbar och andra intresserade kattklubbar är mycket välkomna att gå med och delta  i programmet!

Klubbar som för närvarande deltar i detta hälsoprogram:logoNFO

logoBirka

 logoNU