Rekommendationer

För att undvika att få drabbade kattungar och för att så småningom eliminera GM2-mutationen från den burmesiska rasen, måste vi DNA-testa alla avelkatter. Genom DNA-test kan vi också hitta de friska bärarna som kan överföra sjukdomen till sina avkommor om de paras med en annan bärare.

Naturligtvis behöver en katt testas endast en gång i sitt liv och du behöver inte testa ättlingar från friska (homozygot normala) föräldrar om du är säker på stamtavlan.

  • Heterozygota bärare kan användas i avel, men de bör då bara paras med partners som inte bär mutationen, vilket kan ses genom DNA-test.
  • Kattungar från en sådan kull bör testas för att ta reda på om de är bärare. Detta bör göras innan de säljs som framtida avelkatter, eller åtminstone innan de används för avel. Helst bör endast homozygot negativa avkommor användas för avel.
  • Det är viktigt att se till att inga avkommor som är bärare från dessa kullar används i avel utan ordentlig testning. Hur detta uppnås kan variera beroende på vilket land du bor i. Några förslag på hur du uppnår detta är följande:
    - Kastrera kattungar som är bärare, innan de flyttar till sina nya hem.
    - Lämna inte ut registreringspapper till köparna förrän efter att katten har kastrerats.
    - Om tidig kastrering inte är ett alternativ för dig, skriv ett kontrakt med avtal om att kattungar som är bärare inte får användas i avel. I vissa länder är dock sådana kontrakt inte rättsligt bindande. I dessa fall är det viktigt att sällskapsköpare av kattungar som är bärare och kattungar med okänd status från dessa kullar informeras om sjukdomen. Informera dem om att en förälder är bärare och om riskerna med att använda kattungen i avel. Heterozygota bärare kommer aldrig att få några symtom, så man kan kanske kan tro att det är irrelevant information för en sällskapsköpare.  Men eftersom det inte är ovanligt att sällskapsköpare senare får idén att ta en kull på sin katt, och de kan göra detta utan att kontakta kattens uppfödare, är det viktigt att även sällskapsköpare förstår sjukdomens natur och situationen gällande en kattunge som är bärare.
  • Målet bör vara att så småningom eliminera alla bärare från aveln, och så småningom eliminera denna sjukdom helt från vår ras.

Advertisements