Koder som använda i PawPeds för kattraser och färger

Ras- och färgsystemet vi använder är baserat på FIFes Easy Mind-system. Koderna har dock ändrats något, eftersom koderna delvis beror på vilka raser och färger en kattorganisation har accepterat. Vi använder till exempel inte "non" för raser som inte erkänns av FIFe.

Om du hittat en kod i en stamtavledatabas som inte finns i listan, vänligen kontakta en av underhållarna för den databasen (klicka på länken "Skicka information" högst upp på sidan där du ser den inkorrekta koden, för att hitta en underhållare).

Ras koder

ABL = American Bobtail Långhår
ABS = American Bobtail Korthår
ABX = American Bobtail, inte känt om korthårig eller långhårig
ABY = Abyssinier
ACL = American Curl Långhår
ACS = American Curl Korthår
ACX = American Curl, inte känt om korthårig eller långhårig
AMS = Amerikanskt Korthår
AMW = American Wirehair
ALH = Asian Långhår
ASH = Asian korthår
AXH = Asian, inte känt om korthårig eller långhårig
AUM = Australian Mist
BAL = Balines
BEN = Bengal
BML = Burmilla
BOL = Bombay Långhår
BOS = Bombay Korthår
BOS = Bombay, inte känt om korthårig eller långhårig
BRI = Brittiskt Korthår
BRL = Brittiskt Långhår
BRX = Bohemian Rex
BUR = Burma
CEY = Ceylon
CHA = Chartreux
CHS = Chausie
CRX = Cornish Rex
CYM = Cymric
DRX = Devon Rex
DSP = Don Sphynx
EUR = Europeiskt Korthår
EXO = Exotic Korthår
GRX = German Rex
HCL = Huskatt, Långhår
HCS = Huskatt , Korthår
HCX = Huskatt, inte känt om korthårig eller långhårig
JBL = Japansk Bobtail Långhår
JBT = Japansk Bobtail Korthår
JBX = Japansk Bobtail, inte känt om korthårig eller långhårig
KBL = Kurilean Bobtail Långhår
KBS = Kurilean Bobtail Korthår
KBS = Kurilean Bobtail, inte känt om korthårig eller långhårig
KMA = Khao Manee
KOR = Korat
LPL = La Perm Långhår
LPS = La Perm Korthår
LYK = Lykoi
MAN = Manx
MAU = Egyptian Mau
MCO = Maine Coon
MNL = Munchkin, Långhår variation
MNS = Munchkin, Korthår variation
MNX = Munchkin, inte känt om korthårig eller långhårig
NEB = Nebelung
NBS = Nebelung, Korthår variation
NEM = Neva Masquerade (= maskad SIB)
NFO = Norsk skogkatt
OCI = Ocicat
OLH = Orientaliskt Långhår
OSH = Orientaliskt Korthår
PBL = Pixie-Bob Långhår
PBS = Pixie-Bob Korthår
PBS = Pixie-Bob, inte känt om korthårig eller långhårig
PEB = Peterbald
PER = Perser
RAG = Ragdoll (alltid maskad, 33)
RGD = Ragdoll liknande katter, registrerade som Ragdolls i  sitt förbund, men de är ej maskade (33) som RAG.
RGM = Ragamuffin
RUS = Russian Blue, but we also use this code for Russian type cats of other colours than blue
SAV = Savannah
SBI = Birma LH (Helig Birma)
SBS = Birma SH (Temple Cat)
SFL = Scottish Fold Långhår
SFS = Scottish Fold Korthår
SFS = Scottish Fold, inte känt om korthårig eller långhårig
SGT = Serengeti
SIA = Siamese
SIB = Siberian
SIN = Singapura
SNO = Snowshoe
SOK = Sokoke
SOM = Somali
SPH = Sphynx
SRL = Selkirk Rex Långhår
SRS = Selkirk Rex Korthår
SRX = Selkirk Rex, inte känt om korthårig eller långhårig
THA = Thai
TIF = Tiffany
TOL = Tonkines Långhår
TOS = Tonkines Korthår
TOX = Tonkines, inte känt om korthårig eller långhårig
TOG = Toyger
TRX = Tennessee Rex, inte känt om korthårig eller långhårig
TRL = Tennessee Rex, Långhår
TRS = Tennessee Rex, Korthår
TUA = Turkisk Angora
TUV = Turkisk Van
UKL = Ukrainian Levkoy
URL = Ural Rex Långhår
URX = Ural Rex Korthår
XSH = Korthår hybrid
XLH = Långhår hybrid
XXH = Hybrid, inte känt om korthårig eller långhårig

Andra koder som används för att identifiera icke-kattpopulationer inom PawPeds

APH = Afrikansk pygméigelkott
AZA = Azawakh
BAR = Barbet
BDB = Braque du Bourbonnais
BIF = Bichon Frise
BPI = Berger Picard
BRF = Braque Francais
CAS = Castillonhäst
CHI = Chihuahua
COL = Collie
CRN = Cairn Terrier
FOS = 
FOW =
GAL = Galgo Español
FER = Tam iller
FRI = Frieserhäst
GRI = Griffon
HOS = Hollandse Smoushound
LHE = Lejonhuvad Kanin
LUN = Norsk Lundehund
MAG = Magyar Agar
MER = Mérens häst
NMA = Neapolitan Mastiff
POS = Polish Sighthound
PEK =
PUL = Puli
SAL = Saluki
SHU = Siberian Husky
SLO = Sloughi
TAI = Kirgiz Sighthound Taigan
TAZ = Kazakh Tazh
TIN = Tosa Inu
TRI = Thai Ridgeback
WSH = Vit herdehund

Var(iant)

Termen "Var" kan läggas till i slutet av rasen och färgkoden för att indikera att en korthårig katt bär eller kan bära genen för Långhår. Ett exempel: "ABY n Var" är en Korthår Aby, men den bär Långhår, eller man misstänker att den bär Långhår, eftersom det finns Somali bland kattens förfäder.

För databasen Siames, Oriental & Peterbald har vi varit tvungna att besluta om en policy för hur många generationer efter en känd Långhårsbärare vi markerar som Var. Vi var också tvungna att bestämma hur vi skulle registrera andra typer av katter, som till exempel katter som är registrerade som Maskade Korthår i CFA men som Siames i FIFe. Se nedan!

Policy för registrering i Siamese, Oriental & Peterbald-databasen

Det finns ett problem med korthårskatter (SH) som bär Långhårs (LH) -genen eller som kan bära LH-genen. Om en förälder är LH måste avkomman vara en variant (som bär LH-genen). Men vad ska jag göra när en eller båda föräldrarna är varianter? Då kan avkomman vara en variant, men vi vet inte säkert. Ska vi också markera de katter som kan vara bärare av LH-genen som varianter?

Problemet här är att olika klubbar / föreningar hanterar detta problem på olika sätt. Det hanteras också olika för olika raser. I vissa klubbar paras LH och SH av samma typ utan några begränsningar, medan de i andra klubbar försöker hålla SH-rasen / variationen fri från LH-genen.

PawPeds vill inte ta ställning i frågan om hur man ska hantera uppfödningen i detta avseende. Det betyder att vi har ett problem här. Hur hanterar du denna fråga så att uppfödare från alla klubbar tycker att det är rimligt acceptabelt? Det är särskilt svårt att avgöra i den siamesiska och orientaliska gruppen av katter, eftersom vissa klubbar här också har begränsningar för vilka färger som accepteras till att kallas Siames. Vi var helt enkelt tvungna att komma på någon form av kompromiss för att alls kunna registrera dessa katter.

Kompromissen vi har valt att följa är:

 • Alla maskade SH-katter i gruppen siam/oriental får raskoden SIA
 • Vita (vita överallt) SH-katter med siamesblå ögonfärg får koden SIA w 67
 • Alla icke-maskade SH-katter i gruppen siam/oriental får raskoden OSH
 • Alla maskade LH-katter i gruppen siam/oriental får raskoden BAL
 • Vita (vita överallt) LH-katter med siamesblå ögonfärg får koden BAL w 67
 • Alla icke-maskade LH-katter i gruppen siam/oriental får raskoden OLH

För varianter markerar vi beprövade bärare Var-0. Detta kan vara katter med en LH-förälder eller en LH-avkomma, eller det kan vara en katt som bär LH enligt ett gentest.

Avkomma till Var-0-katter är märkta Var-1
Avkomma till Var-1-katter är märkta Var-2
Avkomma från Var-2-katter är märkta Var-3

Etcetera upp till Var-8. Därefter släpper vi Var-märket. Uppfödare som vill kontrollera längre än så måste helt enkelt själva söka bakåt i databasen.

Observera att avkomman till, till exempel en Var-1-katt och en Var-5-katt kommer att märkas som Var-2. Vi går av det lägsta antalet föräldrar.

Några exempel:

 • CH Southview Unacassiopeia, OSH b, har en LH avkomma, så hon måste ha varit en bärare av LH. På grund av detta är hon markerad Var-0.
 • Southview Duae, SIA n, är son till en SIA utan Var markering och CH Southview Unacassiopeia, OSH b Var-0. Duae blir då markerad Var-1.
 • Southview Quasue, SIA b, är dotter till Southview Duae, SIA n Var-1, och Southview Alice som är SIA n (utan Var markering). Quasue är markerad Var-2.
 • Siavana Charlie Brown, OSH b, har en pappa som är Var-2 och en mamma som är Var-1. Han borde vara Var-3 på pappas sida och Var-2 på mammas sida. Vi går på det lägsta numret, så Charlie Brown är markerad Var-2.
 • Gaynells Theseus, SIA c, har två Var-0 föräldrar. Han skulle därför ha blivit markerad Var-1 på grund av detta, men eftersom Theseus också har LH avkommor vet vi att han bär LH genen, och därför är han markerad Var-0 istället.
 • Yakshi Hi-Fi, SIA d, är SH och hans föräldrar är BAL b x SIA h. Han är självklart bärare av LH eftersom hans pappa är LH (Balinese), så han är markerad Var-0.

Vi kan inte garantera att databasen är fullständigt uppdaterad när det kommer till Var-märket. Om du hittar Var utan ett nummer är det förmodligen ett Var-märke som lades till tidigare innan de nya rutinerna implementerades. Då kan Var-0-katten hittas längre tillbaka än åtta generationer. Det är också så att om anor till en katt uppdateras och ny information läggs till kanske vi ännu inte har uppdaterat Var-märkningen om detta skulle vara nödvändigt.

Färger

a = Blå
b = Choklad
c = Lila
d = Röd
e = Creme
f = Svartsköldpadd
g = Blåsköldpadd
h = Chokladsköldpadd
j = Lilasköldpadd
m = Dilute modifier tillsammans med diluterade färger (caramel = am, cm, gm, jm, pm, rm / apricot = em)
n = Svart (seal hos Himalayan-mönstrade katter, ruddy hos Abyssinier och Somali
o = Kanel (sorrel hos Abyssinier)
p = Fawn
q = Kanel (sorrel) sköldpadda
r = Fawn sköldpadda
s = Silver, smoke
t = Amber, light amber för NFO, charcoal för BEN och SAV
u = Sunshine
w = Vit
x = Indikerar en oerkänd färg
y = Golden
z = Russet

För karamellkatter är det ibland inte känt för oss om karamellfärgen är baserad på blå, lila eller fawn. Vi vet dock att katten antingen är en svartgenskatt eller en sköldpaddskatt, så att bara det att säga att det är *m (någon typ av diluterad modifierare) skulle inte ge oss all information vi har. I dessa fall gissar vi en basfärg och anger att det är en gissning genom att lägga till * efter koden, till exempel SIA am *.

Mönster

01 = med vitt, van (5/6 av katten är vitt)
02 = med vitt, harlequin (1/2 till 2/3 av katten är vitt)
03 = med vitt, bicolour (1/3 till 1/2 av katten är vitt)
04 = med vitt, mitted
05 = med vitt, mindre än mitted
09 = Ospecificerad mängd vitt
11 = Shaded
12 = Shell, chinchilla
21 = Ospecificerat tabby mönster
22 = Tabby
23 = Tigré
24 = Spotted
25 = Tickad
31 = Sepia (Burma) färgbegränsning (maskning)
32 = Mink (Tonkines) färgbegränsning (maskning)
33 = Pointed (Siames) färgbegränsning (Himalayan)
34 = Recessivt vitt med blå ögon

Ögonfärger

61 = Blåögd
62 = Orangeögd
63 = Odd eyed
64 = Grönögd
65 = Sepia (Burmesfärgade ögon)
66 = Mink (Tonkanesfärgade ögon)
67 = Pointed (Siameseblå ögon) 

Svans koder

51 = Rumpy
52 = Rumpy riser
53 = Stumpy (upp till 3 cm)
54 = Longie
55 = Bob (mellan 3 cm och half till hock)
56 = Hock (mellan halv hock och hock length)
57 = Tre kvarts (en naturligt kort svans men längre än hock)

Öronkoder

71 = Raka
72 = Curl
73 = Fold

Päls och skinnkoder

80 = Naken
81 = Långhår
82 = Korthår
83 = Brush
84 = Rak

Tass och benkoder

90 = Icke-polydactyl, normala tassar
91 = Polydactyl fram (en eller båda tassarna)
92 = Polydactyl bak (en eller båda tassarna)
93 = Polydactyl, både fram och bak
94 = Polydactyl, ospecificerat
97 = Ben av normal längd, ej munchkin
98 = Korta ben, munchkin

Färggrupper

Om du stöter på koder, som MCO 3 eller DRX 5, det bör noteras att dessa inte är riktiga EMS koder. De första tre bokstäverna indikerar kattens ras, som vanligt, men siffran därefter indikerar färggruppen i  FIFe. Ibland är detta den enda informationen om färgen på en katt som du får i en showkatalog.

 

Grupperna är enligt följande system för Maine Coon, Norsk skogkatt, Sibirer, och Turkisk Angora:

1 = Svart och Blå
2 = Samma som grupp 1, men med vitt
3 = Svarttabby, Blåtabby (alla mönster)
4 = Samma som grupp 3, men med vitt
5 = Röd, creme, alla typer av paddor. Alla dessa varianter med eller utan agouti (tabby).
6 = Samma som grupp 5, men med vitt
7 = Alla silver och smoke varianter
8 = Samma som grupp 7, men med vitt
9 = vitt

 

Ovanstående grupper används också för American Curls, men sedan med tillsats av följande två grupper:

10 = maskade av alla varianter
11 = Samma som grupp 10, men med vitt

 

Grupperna för Cornish Rex, Devon Rex, German Rex, and Sphynx är:

1 = Black, blue, chocolate, lilac, cinnamon, fawn, and these colours med smoke (ns, as, bs, cs, os, ps)
2 = The same as group 1, but med vitt
3 = Red, cream, all kinds of torties. Red smoke, cream smoke, all kinds of tortie smokes. Redtabby, creamtabby, all kinds of tortie tabbies (any pattern).
4 = The same as group 3, but med vitt
5 = All tabby varieties, except redtabby, creamtabby, all kinds of tortie tabbies (any pattern). All silver tabby varieties, including shaded silvers and shell/chinchilla.
6 = The same as group 5, but med vitt
7 = All cats med siamese colours, burmese colours, or tonkinese colours. med or medout agouti (tabby) and silver. med or medout vitt.

Older colour groups

Earlier there were only four colour groups for Maine Coons, Norwegian Forest Cats, and Turkish Angoras. In those cases is this colour group, we use the following "codes":

* = Nonagouti medout vitt (or solid vitt)
* 21 = Agouti medout vitt
* 09 = Nonagouti med vitt
* 09 21 = Agouti med vitt

 

If you find any code in a database that does not correspond to this system, please notify the database maintainer!