Inschrijvingsformulier voor de PawAcademy G1 cursus

(Cursus in het Nederlands)

Wanneer we een cursus opstarten, krijgen kandidaten een plaats toegewezen in de eerstvolgende cursus, op basis van "wie eerst komt, eerst maalt". U ontvangt een e-mail wanneer het uw beurt is. In deze e-mail wordt u geïnformeerd over de aanvangsdatum van de cursus, de vergoeding die moet worden betaald en hoe en wanneer dit te regelen.

Als we uw betaling voor de cursus niet hebben ontvangen binnen de gestelde termijn, wordt uw aanvraag voor deze cursus niet in aanmerking genomen. Als u om een of andere reden niet in staat bent om deel te nemen aan de cursus waarvoor u werd toegelaten, dient u ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten, zodat wij u door een andere aanvrager kunnen laten vervangen.

Ik verklaar dat bovenstaande gegevens correct zijn. Ik zal deelnemen aan de cursus en de opdrachten afwerken zonder enige hulp van anderen, tenzij anders vermeld. Ik geef PawPeds toestemming tot publicatie van mijn naam, woonplaats en mogelijke cattery naam in de lijsten met personen die de cursus vervolledigden.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met peter@pawpeds.com.