Registrační formulář na kurz G1 v PawAcademy

(Kurz v českém jazyce)

Jméno
Adresa
PSČ
Město
Stát
E-mail
Telefon
Název chovatelské stanice (pokud nějakou vlastníte)

Po zahájení kurzu bude kandidátovi nabídnuto místo v následujícím kurzu, a to na principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Až budete na řadě, obdržíte od nás e-mail. V tomto e-mailu naleznete informace o termínu začátku kurzu a o způsobu a lhůtě zaplacení poplatku za kurz.

Pokud do určitého termínu neobdržíme Vaši platbu za kurz, vaše přihláška bude zrušena. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete zúčastnit kurzu, na který jste byli registrovaní, informujte nás o tom co nejdříve abychom mohli tento termín nabídnout jinému zájemci.

Prohlašuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé. Budu se kurzu účastnit a budu zcela samostatně a bez pomoci ostatních zpracovávat své úkoly, pokud to v zadání nebude uvedeno jinak. Dávám své svolení PawPeds zveřejnit mé jméno, město, kde bydlím a v případně i název chovatelské stanice v seznamu absolventů kurzu.

V případě dotazů kontaktujte dagny@pawpeds.com.