Formularz rejestracyjny na kurs G1 w PawAcademy

(Kurs w języku polskim)

Imię i Nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Państwo
E-mail
Telefon
Nazwa hodowli (jeśli dotyczy)

Osobie oczekującej na kurs zostanie zaoferowane miejsce w nadchodzącym kursie, zgodnie z zasadą "kto pierwszy, ten lepszy". Otrzymasz e-maila, gdy nadejdzie Twoja kolej. W tym e-mailu zostaniesz poinformowany o dacie rozpoczęcia kursu, opłacie oraz o sposobie dokonania płatności.

Jeżeli nie otrzymamy opłaty za kurs w wyznaczonym terminie, Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie uczestniczyć w kursie na który zostałeś zaproszony, należy poinformować nas o tym tak szybko jak to możliwe, tak żebyśmy mogli zaoferować to miejsce kolejnej oczekującej osobie.

Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe. Zobowiązuję się do uczestnictwa w kursie i wykonywania prac bez pomocy osób trzecich, chyba że wyraźnie wskazano inną formy wykonania zadania. Wyrażam zgodę, aby PawPeds opublikował mojego nazwisko, miejsca zamieszkania i ewentualnie przydomek hodowlany na liście osób, które ukończyły kurs.

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z dagny@pawpeds.com