English Czech German Danish French Greek Italian Dutch Norwegian Portuguese Swedish

[Oversatt av Ann Therese Hardy-Olufsen]


Fortid
Nåtid
Fremtid

Fortid

Swampscott

Siden 1960-tallet har Maine Coon kattens popularitet økt både i USA og resten av verden. Rasen ble først godkjent av Canadian Cat Association og American Cat Association I 1967. Andre registere fulgte raskt etter, bortsett fra CFA som ventet til 1976.


Noen av de tidligste Maine Coon-katteriene inkluderer:

 • Abnaki - Liz Bicknell
 • Havenwood - Patricia McIntire
 • Heidi Ho - Connie Condit
 • Highmeadow and Kent - Diane Ziessow
 • Illya - George Andre
 • Jo Stad - Rod & Betty Ljostad
 • Le Beau Minu/Mountview - Carol & Tom Pedley
 • Mor-Ace - Anthony Morace
 • Norwynde - Lillias Vanderhoff
 • Quan Yin - Cynthia Wilson
 • Sundar - Phyllis Voth
 • Tanstaafl - Beth Hicks
 • Tati-Tan - Sonya Stanislow
 • War-Tell - Florence Wartell
 • Whittemore - Ethelyn Whittemore
 • Woods End/Woodriver - Diane Reynolds
 • Yankee Cats - Judith Ansell

Nåtid

Det er tre katterier som mer enn andre la grunnlaget for de fleste av dagens Maine Coon katter. Det er spesielt 5 novisekatter som ser ut til å dukke opp i stamtavlene oftere enn andre. Disse Top Fem kattene, i rekkefølge i forhold til frekvensen av tilstedeværelse er:

 1. Andy Katt of Heidi-Ho
 2. Bridget Katt of Heidi-Ho
 3. Dauphin de France of Tati-Tan
 4. Tatiana of Tati-Tan
 5. Whittemore Smokie Joe

Etter disse veldig innflytelsesrike fem, blir det vanskeligere å anslå frekvensen av andre katters innflytelse i stamtavlene.

Det er antatt av oppdretterne som laget denne siden at den genetiske sammensetningen av en gjennomsnittlig stamtavle fra 90-tallet, når den er sporet tilbake til novisekattene, inneholder:

 • 65-70% av top 5 kattene
 • 50-55% av top tre kattene
 • 35-40% av top to kattene
 • 30-35% Kloner

Vennligst merk at disse tallene er omtrentlige av en gjennomsnittlig stamtavle. Disse prosentandelene vil variere noe i forskjellige land rundt omkring i verden. Men viktigst av alt, det er et utgangspunkt for å sammenligne stamtavler. De høye prosentandelene til Andy, Bridget og Dauphin er antakeligvis på grunn av populariteten og den store bruken av "klonene", kattunger etter parringer mellom Heidi Ho Sonkey Bill og Tanstaafl Polly Adeline. Klonenes stamtavle er tilgjengelig i Maine Coon Databasen, som er listet på vår link-side. Ulrika Olsson laget dette systemet for å kunne fastslå den genetiske prosenten av novisekattene og klonene i Maine Coon-stamtavler, og dette systemet ble senere tilpasset for bruk med CompuPed stamtavleprogram laget av Astrid Straver. De fleste av analysene på denne siden er generert ved bruk av CompuPed 4.

Kloner

Heidi Ho Sonkey Bill ble født i 1978, et barnebarn og dobbelt oldebarn etter Andy og Bridget Katt of Heidi Ho. Da han ble parret med Tanstaafl Polly Adeline, ble avkommene deres forbausende like, nesten som kloner… Så når vi i dag snakker om klonene, snakker vi om Sonkey og Pollys døtre og sønner. Det som er spesielt med klonene er at de ble brukt igjen og igjen, fordi de produserte katter av gode show-kvaliteter og virkelig tilførte størrelse til sine avkom. Mange oppdrettere mente at litt var bra, men mye var bedre. Så selv om klonene i seg selv ikke hadde særlig høy innavlsprosent (9,4%) ble det foretatt mye linjeavl med dem og deres avkom. Nå til dags inneholder mange stamtavler 35% kloner, noen helt opptil 50% kloner. Hvis du analyserer stamtavler av dagens Maine Coon katter, ser du at det er dette *ene* paret som er så rådende i våre stamtavler.

Stamtavleanalysen under indikerer det genetiske slektskapet mellom klonene og deres novisekatt-stamfedre.

*BRIDGET KATT OF HEIDI HO       F   32.031%
*ANDY KATT OF HEIDI HO        M   32.031%
 DAUPHIN DE FRANCE OF TATI-TAN    M   15.625%
 TATIANA OF TATI-TAN         F    7.813%
 SMOKIE JOE OF WHITTEMORE       M    3.516%
 WHITTEMORE MYSTIQUE OF WAR-TELL   F    2.344%
 WHITTEMORE BLACK JACK OF WAR-TELL  M    2.344%
 WHITTEMORE GINGER          F    1.563%
 TORTILLA OF WHITTEMORE        F    1.172%
 PRINCESS SUE OF WHITTEMORE      F    1.172%
 BONNIE LEE OF WHITTEMORE       F    0.781%
 PENNY OF WHITTEMORE         F    0.391%

Klonene inkluderer:

 • QGC Heidi Ho Annabel Lee of Tycoon, OD
 • SGC & CH Heidi Ho Aurora of MtKittery, OD
 • PR Heidi Ho Barnaby Katt
 • CH Heidi Ho Camille of Calicoon
 • QGC Heidi Ho Canth of Tanstaafl
 • QGC & CH Heidi Ho Coon Victoria, DM
 • CH Heidi Ho Just Plain Bill Katt
 • PR & CH Heidi Ho Justin Morgan Katt
 • SGC & GC Heidi Ho Lady Arwen of Mary B, DM
 • Heidi Ho Lovey Mero of Meunerie
 • SGC Heidi Ho Molly Brown of Tanstaafl
 • QGC Heidi Ho Percival of Meunerie
 • CH Heidi Ho Portius of Olde Farm
 • Heidi Ho Rachel Adeline
 • TGC Heidi Ho Richard III of Charmalot, OS
 • Heidi Ho Sasquatch of Ktaadn
 • Heidi Ho Wilyum of Ktaadn

Avkom etter parring mellom Dauphin de France og Tatiana inkluderer:

 • Tati-Tan Anya of Sundar, F
 • Trp Ch Tati-Tan Beau de France of Mari-Lee, M
 • CH Tati-Tan Belbette of Zig-Krn, F
 • GC Tati-Tan Bijou, M
 • TCH Tati-Tan Bleu Belle of Mor-Ace, F
 • Tati-Tan Campelle, M
 • Tati-Tan Caprice, F
 • QCH Tati-Tan Coquette de France, F
 • QCH Tati-Tan Moses of Sundar, M
 • Tati-Tan Rufus, M
 • Tati-Tan Simone of Tomoka Oaks, F
 • Tati-Tan Suzette de France, F
 • Tati-Tan Tati of Mor-Ace, F
 • Tati-Tan Toni Girl of Mor-Ace, F

Avkom av Whittemore Smokie Joe inkluderer:

 • Golden Girl of Whittemore, F
 • Whittemore Cali of Emin-Dale, F
 • Whittemore Randi, M
 • Whittemore Scandel, M
 • Whittemore Snow Queen, F
 • Whittemore Sammie, M
 • Whittemore Schiller, M
 • Whittemore Tigress, F

Mer detaljert informasjon om disse kattene er tilgjengelig i Maine Coon databasen. Der finner man også flere avkom etter forskjellige parringer med top fem kattene.

Fremtid

Det er ikke hvor vi er i dag som er hovedproblemet - de fleste Maine Coon katter er fremdeles sunne - det er retningen rasen vår har som er problemet. Hvis vi fortsetter på denne måten vet vi fra andre raser (både katter og hunder) at problemene vil dukke opp i fremtiden. Bruken av klone- og top fem-prosentene er for å gi en idé om hvor viktige (fra et genbase-standpunkt) genene en katt bærer er. Avl vil aldri bli en nøyaktig forskning, du vil aldri kunne kalkulere eksakt hva som bør gjøres. Men du kan bruke statistikk og matematikk som et verktøy når du avgjør hva du vil benytte i avl og hvordan du bør bruke disse selekterte kattene. Matematikk bør ikke bli overvurdert her. Kalkuleringer vil ALDRI eliminere viktigheten av en oppdretters dømmekraft. Men vi må heller ikke UNDERvurdere hjelpen vi kan få fra disse genetiske kalkuleringene heller! De er verdifulle verktøy når de blir brukt riktig og på en fornuftig måte.

Tiden har kommet for å styrke genbasen gjennom utparringer, for å maksimere genetisk variasjon i kattene vi produserer, for å sikre styrken av krysninger, og for å ivareta en sunn genbase for den langsiktige overlevelsen til Maine Coon-rasen. Ingen, og ingen enslig katt vil kunne øke størrelsen eller variasjonen i genbasen over et par generasjoner. Det er et langsiktig prosjekt som er avhengig av samarbeid mellom den største andelen oppdrettere, ikke bare en minoritet. Det kreves bevisste tiltak og samarbeid innen en rase for å ivareta helsen og aktivt avle mot det målet. Det er hvordan vi velger og hva vi velger å avle på som er viktig. Å anstrenge seg for dette vil definitivt bedre helsen, vitaliteten og styrken til våre katter og kattunger. Alle dyr er absolutt avhengige av genetisk variasjon.

Mange nye oppdrettere blir overrasket når de studerer en stamtavle, at når de kommer så langt tilbake som til novisekattene, ender man opp med bare to katter. Dette er en homogen katt, det finnes ingen variasjon. Det er veldig mange katter der ute med veldig få navn på novise-nivå. Å dele med seg stamtavleinformasjon er veldig viktig når vi ser etter urelaterte katter for å styrke vår genbase gjennom utkrysning. Det er spesielt viktig for den nye oppdretteren som tildeles en 5-generasjoners stamtavle og, fordi alle stamnavnene på denne er forskjellige, går ut ifra at denne katten ikke er innavlet. Du må kjenne til de "gamle linjene" for å se hvordan de er i slekt. Med et bra stamtavleprogram, litt tålmodighet og viljen til å utforske tilbake til novisenivå, vil du se hvor innavlet eller utparet kattene er. Jo mer kunnskapsrik du er, jo større sjanse har du for å finne og gjøre gode, intelligente, logiske valg når det gjelder avl.

Med tiden, og med økt bruk av stamtavleprogrammer, kan vi ha muligheten til å sette en ny og høyere standard for mengden stamtavleinformasjon oppdrettere kan dele med seg. Nye oppdrettere kan en dag motta stamtavler helt tilbake til novisenivå, fremfor bare en med fem generasjoner. Å reklamere for hvilke blodslinjer du arbeider med gjøres hele tiden i mange forskjellige dyreraser. Maine Coon-oppdrettere kan gjøre det samme. Det krever at oppdrettere er godt kjent med blodslinjene og har et samarbeid og en felles ansvarsfølelse for rasens fremtid.

Det er, eller det var, hundrevis av novise Maine Cooner, hvor er de nå? I hvilke linjer? Det er mulig å finne passende utparringskatter innen den eksisterende gruppen Maine Coon katter. Levedyktige utparringskatter finnes, og de er ikke utenfor standarden, under standarden eller mangler noe. De er konkurransedyktige katter og katterier.

På denne siden har vi satt opp en liste over linjer og katter som ikke er så beslektede til de fleste Maine Coon-kattene i verden. For eksempel katter som har lavere enn gjennomsnittlig andel av top fem-kattene på novisenivå, eller færre av de mer vanlige kattene (som for eksempel klonene) i senere generasjoner, som et verktøy for oppdrettere som leter etter utparringskatter. Gå til vår Outcross Katteri-liste for mer informasjon.

Gå til vår link-side for noen "i verste fall"-senarioer om hva som like gjerne kan hende med Maine Coon-kattene. Veldig beskrivende og skremmende eksempler på hvordan ukontrollert innavl kan påvirke helsen.

Selvfølgelig er ikke innavl det eneste en oppdretter bør se etter i en stamtavle. Det er mange andre helserelaterte aspekter å vurdere, HCM og HD for eksempel, som også må tas med i betraktningen.

Du kan foreta dine egne analyser i Maine Coon Databasen!