English Czech German Danish French Greek Italian Dutch Norwegian Portuguese Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]


Minulost
Přítomnost
Budoucnost

Minulost

Swampscott

Od 60. let minulého století vzrůstala popularita Maine Coonů jak v USA, tak všude po celém světě. K uznání plemene došlo poprvé u Canadian Cat Association a American Cat Association v roce 1967. Další registry je brzy následovaly s výjimkou CFA, která s uznáním čekala až do roku 1976.


Některé z prvních chovatelských stanic MCO byly:

 • Abnaki - Liz Bicknell
 • Havenwood - Patricia McIntire
 • Heidi Ho - Connie Condit
 • Highmeadow and Kent - Diane Ziessow
 • Illya - George Andre
 • Jo Stad - Rod & Betty Ljostad
 • Le Beau Minu/Mountview - Carol & Tom Pedley
 • Mor-Ace - Anthony Morace
 • Norwynde - Lillias Vanderhoff
 • Quan Yin - Cynthia Wilson
 • Sundar - Phyllis Voth
 • Tanstaafl - Beth Hicks
 • Tati-Tan - Sonya Stanislow
 • War-Tell - Florence Wartell
 • Whittemore - Ethelyn Whittemore
 • Woods End/Woodriver - Diane Reynolds
 • Yankee Cats - Judith Ansell

Přítomnost

Existují tři chovné stanice, které patrně více, než jakékoliv jiné stály u zrodu většiny dnešních Maine coonů. Zvláště je to 5 zakladatelských koček, u nichž se zdá, že se objevují v rodokmenech více než ostatní. Tyto Top Five podle pořaní, v jakém se vyskytují, jsou:

 1. Andy Katt of Heidi-Ho
 2. Bridget Katt of Heidi-Ho
 3. Dauphin de France of Tati-Tan
 4. Tatiana of Tati-Tan
 5. Whittemore Smokie Joe

Po těchto nejprominentnějších pěti je obtížnější určit frekvenci výskytu ostatních koček v rodokmenech.

Chovatelé, kteří vytvořili tuto stránku odhadují, že genetická skladba průměrného rodokmenu z 90. let,vracíme- li se zpět k zakladatelům, obsahuje:

 • 65-70% top five (pěti)
 • 50-55% top three (tří)
 • 35-40% top two (dvou)
 • 30-35% Clones (Klonů)

Prosím, povšimněte si, že tyto údaje jsou odhady z průměrného rodokmenu. V různých zemích na světě se toto procentuální zastoupení bude poněkud lišit. Co je nejdůležitější, toto je to "výchozí bod", základ pro porovnání rodokmenů. Vysoké procentuální zastoupení Andy, Bridget a Dauphina je pravděpodobně důsledkem popularity a všeobecného používání "clones" (klonů), koťat z páření Heidi-Ho Sonkey Billa s Tanstaafl Polly Adeline. Rodokmen klonů je k dispozici v the Maine Coon Database, evidované na naší links page. Ulrika Olsson jako první vytvořila systém pro určení genetického procentuálního zastoupení zakladatelských předků a Klonů (clones) v rodokmenech Mainských mývalích a tento systém byl později přizpůsoben pro použití v CompuPed, rodokmenovém programu, Astrid Straverovou. Většina analýz na této stránce byla vytvořena za použití CompuPed 4.

CLONES (Klony)

V roce 1978 se narodil Heidi Ho Sonkey Bill, vnuk a dvojnásobný pravnuk Andyho a Bridget Katt of Heidi Ho. Když byl spářen s Tanstaafl Polly Adeline, stala se úžasná věc: jejich potomstvo vypadalo naprosto stejně, téměř jako klony (clones)... Takže když nyní hovoříme o "clones", hovoříme o synech a dcerách Sonkey a Polly. Význam klonů spočívá v tom, že byly v chovu intenzivně používáni, protože jejich potomky byly kočky krásné výstavní kvality a skutečně mimořádné velikosti. Proto se mnoho chovatelů rozhodlo, že pokud málo je sice dobré, ale hodně je určitě lepší. A tak se stalo, že ačkoliv klony samy o sobě neměly vysoký koeficient příbuznosti (9,4%), byly používány spolu se svým potomstvem ve velkém množství liniové plemenitby. V současnosti mají Mainské mývalí rodokmeny s 35% klonů, někdy dokonce mají procentuální zastoupení až 50% klonů. Pokud analyzujete rodokmeny dnešních Maine Coonů, je to právě jeden určitý pár koček, který převládá v našich rodokmenech.

Uvedená analýza rodokmenů ukazuje genetický vztah klonů k jejich zakladatelské rovině předků.

*BRIDGET KATT OF HEIDI HO       F   32.031%
*ANDY KATT OF HEIDI HO        M   32.031%
 DAUPHIN DE FRANCE OF TATI-TAN    M   15.625%
 TATIANA OF TATI-TAN         F    7.813%
 SMOKIE JOE OF WHITTEMORE       M    3.516%
 WHITTEMORE MYSTIQUE OF WAR-TELL   F    2.344%
 WHITTEMORE BLACK JACK OF WAR-TELL  M    2.344%
 WHITTEMORE GINGER          F    1.563%
 TORTILLA OF WHITTEMORE        F    1.172%
 PRINCESS SUE OF WHITTEMORE      F    1.172%
 BONNIE LEE OF WHITTEMORE       F    0.781%
 PENNY OF WHITTEMORE         F    0.391%

Klony zahrnují:

 • QGC Heidi Ho Annabel Lee of Tycoon, OD
 • SGC & CH Heidi Ho Aurora of MtKittery, OD
 • PR Heidi Ho Barnaby Katt
 • CH Heidi Ho Camille of Calicoon
 • QGC Heidi Ho Canth of Tanstaafl
 • QGC & CH Heidi Ho Coon Victoria, DM
 • CH Heidi Ho Just Plain Bill Katt
 • PR & CH Heidi Ho Justin Morgan Katt
 • SGC & GC Heidi Ho Lady Arwen of Mary B, DM
 • Heidi Ho Lovey Mero of Meunerie
 • SGC Heidi Ho Molly Brown of Tanstaafl
 • QGC Heidi Ho Percival of Meunerie
 • CH Heidi Ho Portius of Olde Farm
 • Heidi Ho Rachel Adeline
 • TGC Heidi Ho Richard III of Charmalot, OS
 • Heidi Ho Sasquatch of Ktaadn
 • Heidi Ho Wilyum of Ktaadn

Potomstvo z páření Dauphin de France a Tatiana zahrnuje:

 • Tati-Tan Anya of Sundar, F
 • Trp Ch Tati-Tan Beau de France of Mari-Lee, M
 • CH Tati-Tan Belbette of Zig-Krn, F
 • GC Tati-Tan Bijou, M
 • TCH Tati-Tan Bleu Belle of Mor-Ace, F
 • Tati-Tan Campelle, M
 • Tati-Tan Caprice, F
 • QCH Tati-Tan Coquette de France, F
 • QCH Tati-Tan Moses of Sundar, M
 • Tati-Tan Rufus, M
 • Tati-Tan Simone of Tomoka Oaks, F
 • Tati-Tan Suzette de France, F
 • Tati-Tan Tati of Mor-Ace, F
 • Tati-Tan Toni Girl of Mor-Ace, F

Potomstvo Whittemore Smokie Joe zahrnuje:

 • Golden Girl of Whittemore, F
 • Whittemore Cali of Emin-Dale, F
 • Whittemore Randi, M
 • Whittemore Scandel, M
 • Whittemore Snow Queen, F
 • Whittemore Sammie, M
 • Whittemore Schiller, M
 • Whittemore Tigress, F

Více podrobných informací o těchto kočkách můžete nalézt v the Maine Coon database. Je také uvedeno další potomstvo z různých dalších páření pěti zakladatelských koček (top five).

Budoucnost

Hlavním problémem není, kde jsme nyní- mnoho Maine Conů je stále zdravých- tím problémem je směr, kterým se ubírá náš chov. Pokud budeme tímto způsobem pokračovat, jak známo od jiných chovatelů (koček a psů), v budoucnu se objeví problémy. Smyslem používání procentuálního zastoupení klonů a top five je získat představu, jak hodnotné (z pohledu gen-poolu) jsou geny, které kočka nese. Chovatelství nikdy nebude exaktní "vědou", nikdy nebudete schopni přesně spočítat, co by se mělo udělat. Ale můžete použít statistiku a matematiku jako nástroje, rozhodujete- li se, co vyšlechtit a jak dále využít v chovu tyto vyselektované kočky. Matematika by při tom neměla být přeceňována. Výpočty NIKDY nemohou nahradit nutnost chovatelova úsudku. Ale nesmíme zároveň PODcenit pomoc, které se nám může dostat od genetických výpočtů! Jsou to cenné nástroje, jsou- li používány správně a uvážlivě.

Přišel čas, abychom náš genpool "zesílili" outcrossem, abychom maximalizovali genetickou variabilitu u koček, které odchováváme, abychom zajistili hybridní sílu a abychom zachovali zdravý genpool pro dlouhé přežití plemene Maine Coon. Nikdo a žádná kočka není schopen zvyšovat svou velikost a diverzitu genpoolu pouze v několika málo generacích. Je to dlouhodobý projekt, který vyžaduje nasazení a spolupráci většiny chovatelů, ne pouze nepočetné menšiny. Vyžaduje to vědomé úsilí a jednotu uvnitř chovu, abychom si cenili zdraví a aktivně chovali tak, abychom dosahovali tohoto cíle. Je důležité jak a co vybíráme k chovu. Tím, že vyvineme toto úsilí, budeme výrazně zlepšovat zdraví, vitalitu a sílu našich koček a koťat. Imunitní systém všech zvířat je absolutně závislý na genetické diversitě.

Mnoho nových chovatelů je překvapeno zjištěním, že když prozkoumávají rodokmen, nacházejí po čase zakladatelské kočky všude, jak se vracejí k počátku (k původním dvěma jedincům). Toto je homogennní kočka, není zde žádní diverzita. Existuje velký počet koček s velmi málo jmény na zakladatelské úrovni. Výměna plemenných informací je velmi důležitá, když hledáme nepříbuzné kočky, abychom díky outcrossu posílili genpool. Je to zvláště důležité pro nové chovatele, kteří mají k dispozici pouze 5- ti generační rodokmen a protože všechna jména chovných stanic jsou odlišná, domnívají se, že kočka není inbrední. Je třeba znát "staré linie", abychom viděli, jak dalece sahá "vnitřní příbuznost". S dobrým plemenným programem, určitou trpělivostí a vůlí propátrat se k zakladatelům se naučíte, jak používat outcross nebo příbuzenskou plemenitbu u koček, které používáte v chovu. Čím lépe jste vzdělaní a informovaní, tím lepší šanci máte nacházet a dělat inteligentní, logický chovný výběr a rozhodnutí.

V průběhu času může být se zvýšeným používáním plemenného softwaru stanoven nový, vyšší standard týkající se množství plemenných informací, které můžeme chovateli poskytnout. Noví chovatelé mohou jednoho dne dostat rodokmeny zakladatelské úrovně, místo toho, aby dostávali pouze prvních pár generací. Inzerování krevních linií, se kterými se pracuje, se provádí po celý čas u mnoha různých plemen zvířat. Chovatelé Maine Coonů mohou dělat totéž. Vyžaduje to, aby chovatel byl velmi dobře obeznámen s krevními liniemi a společnými zájmy a spoluprací pro budoucnost plemene.

Jsou, nebo byly stovky zakladatelských Maine Coonů, kde jsou nyní? V kterých liniích? Je možné nalézt odpovídající outcrossové kočky uvnitř existujícíh skupin Maine Coonů. Životaschopné outcrossy existují a nejsou nestandardní, nebo nedostatečné. Jsou to kočky i chovné stanice schopné konkurence.

Pro chovatele, kteří hledají outcrossy poskytujeme na této stránce seznam příkladů linií a koček, které nejsou zvláště příbuzné s většinou Mainských mývalích, které žijí po celém světě. Například kočky, které mají nižší, než průměrné zastoupení top five koček a zakladatelských linií, nebo mají zastoupeno méně většiny společných koček (jako jsou klony) v pozdějších generacích. Navštivte naši stránku Outcross Cattery List pro doplňkové informace.

Můžete také navštívit naši Links page, aby jste našli některé horší scénáře, toho, co by se mohlo s Maine Coony velmi dobře stát. Jsou to velmi poučné a odstrašující příklady zdravotních důsledků, které může způsobit ničím nekontrolovaný inbreeding.

Samozřejmě že sledování množství inbreedingu v rodokmenu není vše, co chovatel potřebuje k uvážení. Existuje mnoho dalších zdravotních otázek, HCM a HD například, které musí být také brány v úvahu.

Můžete provádět své vlastní alalýzy na the Maine Coon Database!