English Czech German Danish French Greek Italian Dutch Norwegian Portuguese Swedish

Välkommen till sidan om Maine Coonens härstammning "The Maine Coon Heritage site" eller MCHS som är förkortningen! Den här webbsiten har skapats för att erbjuda information om utparning, inavel och hälsofrågor till dagens Maine Coon-uppfödare, och för att försäkra hälsosamt genetiskt arv till morgondagens kattungar.

På den här siten kan du bläddra genom Maine Coonens historia, de tidiga uppfödarna och tidiga grundläggande katterna. Vi planerar också hålla uppdaterade listor på utparningskatterier här, för att hjälpa uppfödare att hitta utparningslinjer som kan vara andvändbara för dem.Foto av C.E. Bullard 1899

Copyright 1998-2013 The Maine Coon Heritage Site

Den här siten skapades 1998 av:
Cynthia Bowen (Coontopia), Ulrika Olsson (Ylletrollets), Astrid Straver (Tricks and Tails), Janet Marr (Furkats)

Sidan underhålls nu av:
Malin Sundqvist