De Maine-origine van Maine Coon katten verantwoord

[Vertaald door Marjan Boonen, cattery Boonland.]

Door Beth Kus

Twee honderd jaar geleden werden Maine Coon katten "Maine Cats" genoemd en 100 jaar later was dat nog steeds zo. Waar en wanneer het woord "coon" werd toegevoegd is niet meer bekend, maar de toevoeging is gemaakt ergens in de twintigste eeuw.

De eerste schrijver die de Maine katten omschreef, was F.R. Pierce. Mw. Pierce, een Amerikaanse uit de staat Maine, schreef het hoofdstuk "Maine Cats" in "The book of the Cat" (Het boek van de kat). Deze klassieker, uitgegeven in Engeland in 1903, was hoofdzakelijk door de Engelse schrijfster Frances Simpson geschreven. Mw. Pierce putte uit haar persoonlijke kennis en ervaring voor het schrijven van het hoofdstuk. Ook voegde zij commentaren toe, afkomstig uit haar correspondentie met andere negentiende-eeuwse Maine kat eigenaren. Nog steeds zijn deze vertellingen en omschrijvingen een richtlijn voor fokkers en kattenliefhebbers, belangrijk voor de juiste inschaling van de historische herkomst voor de kat die wij nu kennen als Maine Coon katten.

Volgens Mw. Pierce was er een overvloed aan Maine katten, ver voordat "The book of the Cat" werd uitgegeven. Om precies te zijn, leefden ze voor de Burgeroorlog bij families uit Maine en waren ze volgens haar in bepaalde delen van Maine ruimschoots aanwezig.

De eerste kat van Mw. Pierce en haar broer, in 1861, was een Maine kat genaamd "Captain Jenks of the Horse Marines". Ze omschrijft deze kat als een van de "langharige katten, van de soort genoemd Maine katten.... hun aankomst gaat de herinnering van de oudste bewoners ver voorbij". Haar commentaar maakt duidelijk dat Mw. Pierce gesproken had met oudere familieleden en vrienden over de Maine katten en in haar meisjestijd geluisterd had naar verhalen van de Maine katten.

Haar commentaar " .... Ik heb geschreven over de katten van lang, lang geleden", geeft historische verantwoording over de aanwezigheid van een herkenbare soort kat, bekend staande als Maine katten. Deze kwamen voor in Maine ver voor de burgeroorlog periode in 1861; ver voor haar eigen kat "Captain Jenks of the Horse Marines."

Maine katten in shows -bruine tabbies ruimschoots aanwezig

Ze schrijft over een bekende, Mw. Robinson, wiens Maine kat "Richelieu" best in soort won op een kattenshow in 1884, in Bangor, Maine. Dit bepaalt het tijdstip waaraan zij refereert voor de volgende paragraaf, waarin het ruimschoot voorkomen van Maine katten wordt omschreven, in de periode rond 1880.

"Gedurende die tijd (van de 1884-show) was Maine, dicht bij de kust, rijkelijk voorzien van mooie exemplaren van de langharige katten. Dat was voordat ze het goed op de open markt deden. Ik denk hierbij aan de Bruine tabbies". " ...Er zijn zeer mooie Brown tabbies in Maine. ...Het is één van Moeder Natuur's geheimen, hoe zij nu en dan, niet altijd, zulke mooie exemplaren voortbrengt." "ook mooie tabbies... verdeeld langs de kust en redelijk ver landinwaarts, ongeveer 60 mijl of meer; ik heb echter niet gehoord dat zij in enige vorm voorkomen in het noordelijke deel van de Staat, waar weinig mensen wonen."

Deze waarnemingen geven het absolute bewijs dat Maine katten voorkwamen in de kustdelen van Maine in het begin van de 19e eeuw en dat zij ook toen al, een erkend soort kat waren.


Het plaatselijke Maine Coon Kat Genootschap nieuwsbrief; # 2, 1998

Pagina's 13, 14, & 15:

Tegen het einde van de 19e eeuw, waren er vele Maine katten die erkenning kregen in kattenshows. In die periode domineerde de zwart tabby kleur het ras waarschijnlijk.

Maine katten van maritieme afkomst

Dat de vroege voorouders van de Maine Coon kat over zee naar Maine was gekomen, stond vast voor Mw. Pierce. Als jong meisje, in 1869, herinnert ze zich levendig een stel blauwogige witte kittens, die uit de zak van een zijlmakers jas gluurden. Later was Mw. Pierce eigenaar van één van hun witte kittens. "Vanaf die tijd kwamen er op de meest onverwachte plekken langharige, blauwogige, witte kittens tevoorschijn". Mw. Pierce legt uit "dat in die tijd Maine één van de grootste scheepsbouwende staten van het land was; bewoners van havensteden en andere steden waren vaak eigenaar van drijvende paleizen, waamee ze hun families naar vreemde landen namen,... "

Ze legt uit dat "huisdieren van elke soort in buitenlandse haven werden gekocht om de kinderen aan boord te vermaken; anders, zoals ik me van 1 geval herinner, maakten kinderen huisdieren van de levende have aan boord..." "Daarom ... vonden katten hun weg naar bijna alle kuststeden-meer in het verleden dan nu (voorafgaand aan de druk in 1903), nu schepen hun nut van winstmakende instellingen kwijt zijn ,..." "...diegenen (katten) die we hier nu vinden, kunnen we duidelijk inheems noemen."

Dit commentaar laat zien dat de genetische basis van de Maine kat werd gelegd door de liefde voor katten van maritieme families en dat die weinig veranderde na het verdwijnen van de scheepsindustrie.

Door zeekapiteinen verzorgde katten

Voor Mw. Pierce was het verschijnen van dat stel langharige, witte kittens, door de scheepskok aan de zeilmaker gegeven, bijzonder en onuitwisbaar. Haar persoonlijke verslag getuigt van de aandachtige verzorging die de eerste Maine katten ontvingen. Zo heeft het ras de 2 eeuwen van zijn bestaan overleefd. Ze verklaard dat deze katten "groeiden en ze werden met de grootste zorg omringd". Toen hun eigenaren een perfecte kater als nakomeling aanhielden, werd het originele stel naar een familielid gestuurd. Deze 2 kittens zouden onderdeel worden van de originele genvoorraad van de vroege, witte Maine katten. Een tweede bron van witte Maine katten werd ook teruggebracht naar een bron, die naar Maine kwam via de zee. De afkomst van een kat genaam Swampscott, een witte Maine kat, werd omschreven aan Mw. Pierce..." Mijn kat's ... overgrootvader werd vanuit Frankrijk naar Rockport, Maine gebracht. Hij was een witte, blauwogige kat."

Er worden nog 2 zeekapiteins door Mw. Pierce genoemd, waarmee de maritieme invloed op zowel de ontwikkeling als de waardering van de Maine kat wordt vastgelegd. Rondom 1885 had Kapitein Condon een mooie crème kat, waarvan de kittens werden omschreven als "voorzien van veel kracht, vorm, botten en pezen". Kapitein Ryan werd specifiek door Mw. Pierce genoemd; hij had vier generaties zwarte katten en hij was zorgvuldig bij het kiezen van tehuizen voor hun kittens. "Ze hielden van hun katten als van baby's", schrijft ze over Kapitein Ryan en zijn familie, "en zochten jarenlang naar mensen die geschikt waren om hun kittens aan te geven". Voor gepensioneerde of nog werkende zeekapiteinen, waren kustplaatsen en kleine steden lange de kust van Maine een geliefde woonplek. Omdat zoveel zeelieden hielden van hun scheepskatten en hun kittens koesteren, is er een hoog zeezout-gehalte verbonden aan de geschiedenis en ontwikkeling van de Maine kat.

De goed onderlegde kennis over de Maine kat, blijkt duidelijk uit de details die Mw. Pierce heeft vastgelegd. Mw. Pierce stelde vast dat de Maine kat duidelijk een product van zeevarende Maine' huisdiereneigenaren was. Ze legt ons uit dat de Maine kat zich in eerste instantie hoofdzakelijk langs de kustgebieden van Maine ontwikkelde en zich langzaamaan landinwaarts op boerderijen verspreidde, toen de kittens aan familie en vrienden werden gegeven.

Ze schrijft; "Een lange tijd leken de langharige katten hoofdzakelijk in de kuststeden voor te komen; maar door de besten ervan aan hun zusters, nichten, neven en tantes te geven, verspreidden ze zich landinwaarts".

Zelfs de registratie van kleuren was onderdeel van de feiten waarmee ze de ontwikkeling van Maine Kat omschreef. Ze maakt een nauwkeurige omschrijving de meest voorkomende, dominante kleur..." De sterke kleuren overheersen; wit, zwart, blauw, rood en crème, waarbij ook goed getekende tabbies voorkomen". Zeldzamere kleuren, zoals smoke, werden slechts gevonden in 1 op de 200 kittens, volgens een correspondent in antwoord op haar brief. "Zilver en chinchilla komen niet veel voor" schrijft ze en deze kleuren zijn tot op de dag van vandaag niet de meest gewone.

Wie was Mw. Pierce? Ze omschrijft zichzelf in het kort als iemand die vanaf haar jeugd sterk ge´nteresseerd is in Maine katten. "Van kleins af aan en voor het in de mode kwam, heb ik deze voorliefde gehad en ik keek met plezier naar alle nieuwe ontwikkelingen". Ze omschrijft haar familie als kattenliefhebbers: "Ons gezin was nooit compleet zonder 1 of meer katten-niet altijd langharige, maar die soort stond wel altijd nummer 1". Ze bracht haar Maine katten uit op show en bezat welbekende winnaars. Ze bezocht andere kattenliefhebbers en correspondeerde met ze. Haar accurate beschrijving en inschaling van diverse katten, maakt haar plaatselijk ontwikkelde expertise kennis van de Maine kat duidelijk. In haar omschrijving van een van "de mooie bruin tabbies in Maine," is ze zorgvuldig gedetailleerd."

'Leo,' bruin tabby, geboren 1884, gestorven 1901; ...ze beschrijft "kleur van de snoet, lengte van de neus, grootte en vorm van de ogen, haarlengte op de kop en in de oren."

Diegenen, die Mw. Pierce' inzichten nauwkeurig analyseren, komen snel tot de conclusie dat de Maine kat zich oorspronkelijk goed ontwikkelde aan het begin van de 19e eeuw; dat was de periode van de vroege en definitieve groei van het ras. Later in die eeuw, brachten de toevoegingen in het ras meer verschillende kleuren en meer grootte. De bron van dit uitgesproken ras, waren overduidelijk de scheepskatten uit de zeevaarttijd en de huisdieren van zeemansfamilies. Ze plantten zich op natuurlijke wijze voort in de kustplaatsen waar ze als huisdier waren opgenomen in kapiteinsfamilies. De genetische basis van de Maine kat werd hiermee vastgelegd en veranderde weinig na het verdwijnen van de scheepsindustrie; "Degenen die we hier nu vinden, kunnen we met een gerust hart inheems noemen."

Mw. Pierce omschrijf kenmerken van de kat, een langharige, goedhartige soort, mede gevormd door "het koele klimaat en lange winters met schone, ozonrijke lucht die nodig zijn om hun beste kwaliteiten te ontwikkelen,..." Ze schrijft, vooruitkijkend naar de toekomst: "kunnen ze door middel van zorgvuldig op type fokken, succesvol meedingen naar winst op een internationale show."

De Maine kat is populair geworden. Daardoor is zijn oorsprong onduidelijk geworden en soms vergeten. Hij heet nu de Maine Coon kat en heeft internationaal aanzien verworven als showkat en huisdier van de beste soort. De Maine Coon kat van vandaag heeft een duidelijk en herkenbaar erfgoed en heeft voorouders en stambomen die terug te herleiden zijn naar katten uit de Staat Maine.

Copyright 18 April, 1998 Beth E. Kus

Alle citaten komen uit:
The Book of the Cat, Simpson, Hoofdstuk xxviii, door F.R. Pierce,
Uitgegeven door Cassell and Company Limited 1903